Vrije Basisschool Roosbeek
 
De Mozaïek

CLB

CLB Tienen

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Veldbornstraat 18

3300 Tienen

Tel. 016 81 31 05

www.vclbtienen.be

Het CLB-team dat de school begeleidt

Lauren Mulkers

psycho-pedagogisch consulent lagere school

Hanne Van Aerschot

sociaal assistente

An Van Haute

CLB-arts

Chris Neefs

Sociaal verpleegkundige

Wat doet het CLB?

De opdracht van het CLB is bij te dragen tot het “welbevinden” van de leerling. Dit hangt samen met uiteenlopende aspecten van het leven: gezondheid, relaties met ouders, leerkrachten, vrienden, omgeving, zich goed voelen in studies, geapprecieerd en gestimuleerd worden, betrokken worden bij wat over jou gezegd en beslist wordt.
Onze dienstverlening situeert zich op het raakvlak tussen school, gezin en leerling. Leerlingbegeleiding kan niet los gezien worden van het school- en gezinsgebeuren. Wij streven naar een schoolnabije werking vanuit een regelmatige beschikbaarheid in de school.

Openingsuren

maandag

8.15 u. – 12.30 u.

middag

13.00 u. – 17.00 u.

dinsdag

8.15 u. – 12.30 u.

middag

13.00 u. – 18.00 u.

woensdag

8.15 u. – 12.30 u.

middag

13.00 u. – 16.00 u.

donderdag

8.15 u. – 12.30 u.

middag

13.00 u. – 16.00 u.

vrijdag

8.15 u. – 12.30 u.

middag

13.00 u. – 16.00 u.