Inschrijvingen schooljaar 2020-2021

Inschrijvingen schooljaar 2020-2021 Vóór de start van de inschrijvingsperiode bepaalt het schoolbestuur de capaciteit. Capaciteit is het maximumaantal leerlingen per niveau. Met deze aantallen behouden we onze huidige klassenstructuur en onze werking. De inschrijving zal dus geweigerd worden als deze capaciteit overschreden wordt. De volgende maxima werden bepaald: kleuters: 25 …

Inschrijvingen schooljaar 2019-2020

Voor inschrijvingen van leerlingen die pas tijdens het schooljaar 2019-2020 naar school kunnen komen. Alle  kinderen kunnen ingeschreven worden vanaf vrijdag 1 maart 2019: –      tijdens de opendeurdagen              °tijdens het schoolfeest van zaterdag 25 mei tussen 14 en 16 uur –      op alle schooldagen tussen 09.30 uur …