Inschrijvingen schooljaar 2020-2021

Inschrijvingen schooljaar 2020-2021 Vóór de start van de inschrijvingsperiode bepaalt het schoolbestuur de capaciteit. Capaciteit is het maximumaantal leerlingen per niveau. Met deze aantallen behouden we onze huidige klassenstructuur en onze werking. De inschrijving zal dus geweigerd worden als deze capaciteit overschreden wordt. De volgende maxima werden bepaald: kleuters: 25 …