inschrijvingen

Inschrijvingen schooljaar 2021-2022

Vóór de start van de inschrijvingsperiode bepaalt het schoolbestuur de capaciteit. Capaciteit is het maximumaantal leerlingen per niveau. Met deze aantallen behouden we onze huidige klassenstructuur en onze werking. De inschrijving zal dus geweigerd worden als deze capaciteit overschreden wordt.

De volgende maxima werden bepaald:

 • kleuters: 25 kleuters per geboortejaar
 • 1ste – 6de leerjaar: 25 leerlingen per leerjaar

Voorrang

Voorrangsgroepen

 1. Zussen en broers (zelfde leefentiteit) van een reeds ingeschreven leerling.
 2. Elke leerling van wie minstens één van de ouders op het moment van inschrijving personeelslid is op school.

Voorrangsperiodes

 1. De voorrangsperiode voor de voorrangsgroep van kinderen behorende tot dezelfde leefentiteit bedraagt 2 maanden.
 2. De voorrangsperiode voor de voorrangsgroep van kinderen van personeel bedraagt eveneens 2 maanden.

Vrije inschrijvingsperiode

Na het afsluiten van de voorrangsperiodes start de vrije inschrijvingsperiode. Tijdens deze periode schrijven leerlingen zich in chronologische volgorde in.

Start van de inschrijvingen.

Voor inschrijvingen van leerlingen die pas tijdens het schooljaar 2021-2022 naar school kunnen komen.

 • Voor de kinderen behorend tot een van beide voorrangsgroepen voorzien we een inschrijvingsperiode die loopt van 1 oktober 2020 tot en met 30 november 2020. Dit is steeds tijdens de schooldagen tussen 09.30 uur en 15.00 uur (na afspraak).
 • Alle andere kinderen kunnen ingeschreven worden vanaf 1 maart 2021;
 • tijdens de opendeurdagen
 • op alle schooldagen tussen 09.30 uur en 15.00 uur (na afspraak)
 • op de eerste 3 werkdagen van juli en vanaf de laatste 10 werkdagen van augustus tussen 09.00 uur en 12.00 uur