opvoedingsproject

Fundamentele doelstellingen m.b.t. het opvoedingsbeeld

  1. Een school waar de diepte van mens en wereld religieus geduid en beleefd wordt.
  2. Een school voor het hart.
  3. Een school waar geleerd wordt.
  4. Een school waar opgevoed wordt tot zelfstandigheid.
  5. Een creatieve school.

Wij zijn een open en kindvriendelijke school waarin we respect hebben voor de eigenheid van ieder kind. In een gemoedelijke klassfeer laten we elk kind ontplooien vanuit en naar eigen mogelijkheden.
Ieder is er nodig.

Dit open karakter dwingt ons doorlopend rekening te houden met anderen, met andere gevoelens, met andere meningen.
Om dit te kunnen waarmaken dienen we de kinderen voldoende kennis en vaardigheden bij te brengen.
Dit vult de doelen van de leerplannen aan.
Ons hoofddoel is de totale persoonlijkheid ontplooien, d.w.z. een evenwichtige vorming van hart, hoofd en handen.
Doorheen het bijbrengen van kennis en vaardigheden willen wij de kinderen in contact brengen met een aantal belangrijke levenswaarden:

Respect, verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid

Deze waarden worden zichtbaar in ermee overeenstemmende houdingen tegenover zichzelf, anderen, milieu, materialen, …
De vraag naar het ons overstijgende gaan we niet uit de weg.
Doorheen het gevoelig maken naar verwondering en bewondering wekken wij het religieuze bij kinderen op.
Stiltemomenten en bezinningsmomenten zijn elementen waarin dit uitdrukkelijk tot uiting komt. Iedereen wordt uitgenodigd om dit geheel van opvoeding en vorming helpen waar te maken.