Vrije Basisschool Roosbeek
 
Nieuw logo

Nieuw logo

Vanaf dit schooljaar hebben we het bestaande schoollogo een opfrisbeurt gegeven.
Het hartje werd behouden. De woorden rond het hartje zijn kernwoorden waar we als school voor staan en die je ook kan terugvinden in ons pedagogisch project.

-Respectvol : respect hebben voor iedereen, voor het materiaal, voor de natuur,…
-Betekenisvol leren : we bieden leerstof aan die aansluit bij de belevingswereld en ontwikkeling van de
kinderen
-Kritisch denken: we leren kinderen vaardigheden aan om kritisch te denken : analyseren, evalueren,
concluderen, verklaren en zelfreguleren
-Talenten ontdekken en ontplooien
-Verbonden: leren samenwerken, leren omgaan met elkaar, leren met, van en door anderen.
-Eigen leer-kracht: een arsenaal aan leerstrategieën, leerattitudes en leervaardigheden
ontwikkelen die hen in staat stellen om hun verdere ontwikkeling en
ontplooiing in eigen handen te nemen. We werken aan competenties voor
levenslang leren en het blijvende vertrouwen van jonge mensen in hun eigen leervermogen.
-Uniek: gaat erom dat je trouw bent aan jezelf, omdat we allemaal anders zijn, met andere
waarden, interesses en smaken. Als je blij bent met wie je zelf bent, zal je uniek zijn …
zonder daar iets voor te hoeven doen. Ieder kind is uniek! Ieder kind is mooi en waardevol!
-Kracht: weerbaar zijn, voldoende zelfvertrouwen hebben
-Creatief denken: loskomen van vaste denkpatronen, voortbouwen op reeds bestaande ideeën en variaties
daarop
Bedenken; kortom creatief denken
-Positief zelfbeeld: werken aan een positief zelfbeeld. Leren tevreden zijn met jezelf. Dat is heel
belangrijk, want als je gelukkig bent met jezelf zit je beter in je vel en presteer je beter.