Vrije Basisschool Roosbeek
 
De Mozaïek

ons zorgteam

Het zorgteam bestaat uit:

  • mevrouw Greet
  • klasleerkracht
  • zorgjuf Marianne
  • zorgjuf Jana
  • zorgjuf kleuterschool Ines
  • zorgcoördinator Katrien
  • CLB-medewerkers:
    • Lauren Mulkers (lagere school)

Mevrouw Greet en juf Katrien staan in voor de coördinatie van het zorgbeleid op school. In overleg met de zorgjuffen en de leerkrachten stippelen zij het zorgplan van de school verder uit.

Juf Marianne en juf Jana werken het zorgbeleid in de klassen verder uit. Zij ondersteunen nieuwe zorginitiatieven, ondersteunen bij differentiatie en volgen zorgafspraken en zorgplannen mee op.

De klasleerkracht is de spilfiguur van het zorgbeleid. Hij/zij volgt de kinderen op en tracht zo veel mogelijk op maat van elk kind te onderwijzen.

Elke vrijdagmiddag is er zorgoverleg waarbij het zorgteam zorgvragen bespreekt. Daarnaast zijn er vaste overlegmomenten tussen de zorgjuffen en klasleerkrachten.

Drie keer per jaar (begin, midden en einde schooljaar) is er MDO (multidisciplinair overleg gepland) waarbij het zorgteam uitgebreid de tijd neemt om zorgvragen en zorgplannen te bespreken en te evalueren en samen te zoeken naar antwoorden en nieuwe initiatieven.