Vrije Basisschool Roosbeek
 
De Mozaïek

onze troeven

Overleg

Wij staan voor openheid en eerlijke communicatie. We willen praten met de kinderen zelf, met ouders, met betrokken hulpverleners, maar ook met elkaar. Samen trachten we te zoeken naar oplossingen op maat van elk kind. Respect voor elkaar staat hier centraal.

Onderwijsaanbod op maat van elk kind

Elk kind is een uniek persoon met een stem die moet gehoord worden. We trachten de talenten van elk kind aan te spreken en het kind positief te benaderen zodat het kind zich vanuit zijn sterke kanten verder kan ontplooien. Daarbij hechten we veel belang aan de sociale ontwikkeling: leren leven, leren leren.

Professionaliteit

Een goede zorg voor kinderen kan maar gerealiseerd worden wanneer leerkrachten zichzelf goed voelen en zich ondersteund weten bij de aanpak van de zorgen in hun klas. Onze leerkrachten professionaliseerden zich zeer sterk in differentiatie. Ze worden hierbij ondersteund door zorgjuffen in de klas en een zorgcoördinator, die samen met de directeur, het zorgbeleid vormgeeft en ondersteund.

Ook bij onze kinderen hebben wij als doel ze optimaal te laten profiteren van het onderwijsaanbod.

Warm, open en betrokken klas- en schoolklimaat in een krachtige leeromgeving

Wij zijn een warme school waar iedereen welkom is en waar er met respect met elkaar wordt omgegaan. Iedereen hoort erbij!