Vrije Basisschool Roosbeek
 
De Mozaïek

opvang

Voor- en naschoolse opvang

De gemeente Boutersem heeft voor de buitenschoolse kinderopvang een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Ferm Kinderopvang vzw.
Adres waar de buitenschoolse opvang wordt georganiseerd:
Lubbeekstraat 29, Roosbeek, tel. 0470 26 58 16
Contact
Secretariaat:
Kerkomsesteenweg 55
3370 Boutersem
016 53 45 65
bko.boutersem@samenferm.be
Adm.bko.boutersem@samenferm.be
www.samenferm.be/diensten/kinderopvang

Voor dringende gevallen kan je steeds terecht bij de regionale infolijn van Ferm
Kinderopvang vzw:
 tel. 070 24 60 41
 de infolijn is bereikbaar op werkdagen tussen 9 u en 14 u

Vanaf 8.30 uur voorziet de school toezicht op de speelplaats.