Vrije Basisschool Roosbeek
 
De Mozaïek

Ouderraad

Een hart voor de school

We steken een handje toe bij:

  • het (groot)ouderfeest
  • de restaurantdag
  • het schoolfeest

We organiseren een verkoop van wafels, truffels, marsepein en meer van dat en we zorgen voor een barbecue op het schoolfeest.

Last but not least: Met onze jaarlijkse klusdag op school sluiten we het schooljaar af!

Een hart voor de kinderen

… en zo financierden we, met jullie steun, het afgelopen schooljaar:

  • busvervoer van en naar de zee- en vredesklassen, het museum voor natuurwetenschappen en de speeltuin in Molenheide
  • een heleboel ICT-materiaal: een laptop voor juf Katrien, 10 PC’s, 10 tablets, de nodige software en twee digitale schoolborden.

We sponseren de aankoop van speelgoed en ander materiaal.

Af en toe doen we een activiteit voor de kinderen, soms een wandeling, dan eens een spel, een fuif of streekbierenavond voor de ouders passeerde ook al de revue …

Een hart voor de ouders

We vertegenwoordigen jullie

  • in overlegmomenten met het schoolbestuur (via de schoolraad),
  • in onze maandelijkse vergaderingen met leerkrachten en directie en
  • in gemeentelijke adviesraden zoals het Lokaal Overleg Kinderopvang en de Cultuurraad.

Zó willen Wij de school helpen om onze kinderen de best mogelijke leer- en ontwikkelomgeving aan te bieden.

Jij ook?

Ben je geboeid door het schoolgebeuren?

Steek je graag eens een handje toe?

Je bent heel erg welkom bij de ouderraad!

Stuur een mailtje naar ouderraad@vbroosbeek.be

We wachten op jou!