Vrije Basisschool Roosbeek
 
De Mozaïek

schoolbestuur

De inrichtende macht van de Vrije Basisschool “De Mozaïek” Roosbeek is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.

VZW Schoolcomité Sint-Anna

Gesubsidieerde Vrije Basisschool
Lubbeeksestraat 42
3370 Roosbeek (Boutersem)

De inrichtende macht heeft de eindverantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren.
Ze wordt in onze school ook aangeduid als schoolbestuur.
Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Ze werft de leerkrachten aan en houdt toezicht over de goede werking van de school.
Ouders kunnen met hun vragen, wensen en klachten steeds terecht bij de leden van het schoolbestuur.
Zij gaan de aanvraag evalueren en waar gepast zal het schoolbestuur er een gevolg aan geven.

Voorzitter
  • Jo Vandeweghe
Penningmeester
  • Luc Ponet
Leden
  • Xavier Van Opdenbosch
  • Stefaan Callebaut
  • Stefaan Motte
  • Jurgen Laudus