Vrije Basisschool Roosbeek
 
De Mozaïek

schoolraad

Functie

Advies geven over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen en ouders aanbelangen alsook
over de algemene werking en organisatie van de school. Overlegbevoegdheid met het
schoolbestuur.

Samenstelling

De schoolraad bestaat uit drie geledingen, ieder met een gelijk aantal vertegenwoordigers, nl.:

  1. de ouders
  2. het personeel
  3. de lokale gemeenschap

De geledingen in de schoolraad (behalve de lokale gemeenschap) worden uitsluitend samengesteld uit afgevaardigden, aangeduid door en uit de onderliggende raden. De onderliggende raden hebben het recht om bij de aanduiding van de effectieve leden van de schoolraad, ook een plaatsvervanger aan te duiden.
Zo spoedig mogelijk na hun aanduiding coöpteren de vertegenwoordigers van het personeel en de ouders bij consensus de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap. De afwezigheid van vertegenwoordiging van de lokale gemeenschap kan indien dit door de andere leden van de schoolraad goedgekeurd worden. Er zijn minimum 2 vertegenwoordigers per geleding.

Leden

Ouders: Annelies Maes en Veerle Audenaert
Leerkrachten: Jo Vandenbosch en Veerle Suys