Vrije Basisschool Roosbeek
 
De Mozaïek

visie

Opvoedingsproject ‘VBS De Mozaïek’ Roosbeek

Als een kindvriendelijke basisschool, zijn we geënt in de dorpsgemeenschap van Roosbeek.

Onze opvoeding is gericht op ‘ZIN IN LEREN EN LEVEN’.

Ons schoollogo is een mozaïek : onze school zal een prachtig mozaïek worden van verschillen. Verschillen zullen niet verdwijnen, maar eenheid zal leven ademen door al de verschillen heen.

De jongeren voorbereiden op de maatschappij en ze (mee) vormen tot vrije, verantwoordelijke, kritische denkers is één van onze streefdoelen.

We bieden ze een breed inzicht op de culturele omgeving.

Taal, cultuur, waarden en regels van onze leefwereld leren we hen kennen en waarderen. Kennismaken met en waarderen van andere talen en culturen.

In de hedendaagse informatiemaatschappij leren communiceren en participeren is een belangrijke taak van de leerkrachten.

We leren ze hoe ze hun eigen leven in handen kunnen nemen, zelfstandig kunnen denken en onafhankelijk beslissingen kunnen nemen.

Hun persoonlijke talenten ontdekken en ontplooien staat bij ons in de kijker.

We leren ze flexibel omgaan met veranderingen en ontwikkelingen, probleemoplossend en creatief denken.

 Hierbij denken we o.a. aan onze STEM-activiteiten, waarbij wiskunde, wetenschap en technologie ook in de kijker staan.

Enkele basisattitudes daarbij zijn: engagement, realiteitszin en respect, zelfstandigheid, positief zelfbeeld, open minded, levensvreugde,…

In de 21ste eeuw willen we leerlingen leren hoe ze:

1.Hun eigen leven doen werken

De leerkrachten leren leerlingen ‘hoe’ ze vragen kunnen stellen en tot kritisch denken kunnen komen.

Ze leren hun leerlingen om zelfstandig beslissingen te nemen. Ze laten hen ontdekken wie ze zijn, wie ze willen en kunnen worden. Ze helpen ontdekken waar hun talenten, interesses liggen.

Ze leren dat ze uit hun fouten kunnen leren. Door missers motiveren we de leerlingen om anders te oefenen, verder te zoeken, beter te worden, hulp te vragen.

 

2.Hun eigen leer-kracht doen werken

Een arsenaal aan leerstrategieën, leerattitudes en leervaardigheden ontwikkelen die hen in staat stellen om hun verdere ontwikkeling en ontplooiing in eigen handen te nemen. Werken aan competenties voor levenslang leren en het blijvende vertrouwen van jonge mensen in hun eigen leervermogen.

3.Sociale relaties doen werken

Leren samenwerken, respect voor de keuzes en identiteit van anderen. Leren met, van en door anderen.

 

4.Hun verbeelding doen werken

Creatief denken, loskomen van vaste denkpatronen. Voortbouwen op reeds bestaande ideeën en variaties daarop bedenken.

 

5.Het leven op deze planeet doen werken

Verder kijken dan hun eigen neus.

Milieubewuste blik op de wereld en hun gedragingen erop afstellen.

Moestuin

Verdraagzaamheid begint in je eigen omgeving.

6.Taal en informatie doen werken

Info vinden, selecteren, organiseren, evalueren en doelgericht gebruiken. Kritisch leren omgaan met info. Over die info kunnen communiceren (schriftelijke en mondeling verslag uitbrengen), info kritisch verwerken en helder communiceren van complexe info. Info transferen naar andere situaties en contexten.

7.Kennis doen werken

Kennis niet letterlijk reproduceren. Kennis aanwenden om kritisch na te denken en weloverwogen oordelen te vellen. Kennis begrijpen.

8.Moderne technologie doen werken

Mediawijzer worden. Moderne technologieën functioneel, doelgericht en kritisch aanwenden.

9.Verandering doen werken

Leren omgaan met verandering. Uit je comfortzone stappen. Nieuwe mogelijkheden geven en nieuwe vaardigheden geven om met veranderingen om te gaan.

 

Dit alles proberen we te realiseren vanuit de vijf pijlers van het opvoedingsproject Katholieke Basisschool en ons Leerplan ‘ZILL – Zin in leren, zin in leven’.