Vrije Basisschool Roosbeek
 
De Mozaïek

Wanneer beroep doen op het zorgteam?

Indien u merkt dat uw kind moeilijkheden heeft (in de klas, op de speelplaats,…) of u maakt zich zorgen, spreek dan in eerste instantie de klastitularis aan. De titularis zal al het mogelijke doen om een oplossing te bieden. Indien nodig schakelt zij het zorgteam in.

Voor achtergrondinformatie over specifieke leerproblemen en/of ontwikkelingsproblemen of info over de zorgwerking op school kan u terecht bij juf Marianne, juf Jana, juf Ines en juf Katrien.

U kan met uw bezorgdheden ook steeds terecht bij mevrouw Greet.

Aarzel zeker niet om bij vragen, bezorgdheden,… iemand aan te spreken. Door samen te werken en te denken zullen we sneller de juiste begeleiding en hulp kunnen inschakelen.

Contactgegevens

directie@vbroosbeek.be

marianne.bolle@vbroosbeek.be

jana.magits@vbroosbeek.be

ines.maes@vbroosbeek.be

katrien.wauters@vbroosbeek.be