Vrije Basisschool Roosbeek
 
De Mozaïek

zorg in een notendop

Wij zetten sterk in op samen leven omdat zich goed voelen een voorwaarde is om te leren leren. We leggen in ons zorgbeleid dan ook sterk de klemtoon op leefzorg, naast de leerzorg.

Leerzorg

zorg voor het leren

Leefzorg

zorg voor het leven

Basiszorg

Verhoogde zorg

Uitbreiding van zorg

Basisvoorwaarde om te leren

 • differentiatie is een basishouding
 • voor alle kinderen
 • rekening houdend met de talenten van elk kind
 • ouderbetrokkenheid
 • verschillende werkvormen:
  • contract- en hoekenwerk
  • klasoverschrijdend werken
  • extra instructie
  • verlengde instructie
  • 4-sporenbeleid,….

 • extra en doorgedreven differentiatie
 • op maat van het kind
 • zorgjuffen in de klas
 • ouderbetrokkenheid
 • verschillende werkvormen nog verder uitgediept

….

 • nog verdere differentiatie
 • bij leerstoornissen of ontwikkelingsstoornissen
 • zorgplan op maat van het kind
 • in overleg met het CLB
 • mogelijk externe instanties
 • samenwerking tussen school, ouders, het kind zelf, CLB en externe instanties => regelmatig overleg

….

 • pakket sociale vaardigheden (‘kinderen en hun sociale talenten’)
 • leerlingenraad
 • klasoverschrijdend werken
 • drempelverlagende overgang kleuter – lager
 • kindcontacten
 • zorgoverleg
 • leerkracht, zorgjuf, zorgco als praatjuf (zelfvertrouwen, psycho-educatie, …)
 • gemeenschappelijke activiteiten met de hele school
 • openluchtklassen
 • overgangsgesprekken
 • sterke betrokkenheid

…..